Single line 4 - Automatska linija za varenje i čišćenje PVC profila

Tehničke karakteristike

 • Konstruisana za proizvodnu liniju visokog kapaciteta sastavljenu od tri varilice KD658 sa automatskim prenosnim trakama.
 • Automatizovana linija omogućuje visoku produktivnost od sistema varnja do CNC čistilice.
 • Pokretne automatske transportne stanice prenose zavarene ramove velikom brzinom do CNC čistilice.
 • Bežična komunikacija između radnih stanica omogućava brzu sinhronizaciju.
 • Sve operacije od varenja, transporta ramova do CNC čistilice kontrolisane putem računara.
 • CK 188 Stanica za hlađenje

 • Stanica za hlađenje sa automatskim prenosom ramova.
 • Vreme hlađenja automatski kontrolisano.
 • CK 190 Transportna stanica

 • Sistem za automatski prenos ramova od varilice do transportne stanice.
 • CK 195 Stanica za prenos

 • Priprema zavarenih ramova
 • CK 196 Stanica za prenos

 • Pozicioniranje ramova za čišćenje
 • Kompatibilno sa četvoroglavom CNC čistilicom 784

Scroll