Single line 1 - Četvoroglava varilica sa CNC čistilicom

Tehničke karakteristike

 • Jedna jedinica sa KD658/20 četvoroglavom varilicom,prenosni stolom CK187,
  CK180 okretnom stanicom i CN 770/20 CNC dvoosnom čistilicom.
 • Prenos zavarenog rama sa varilice do CNC čistilice sa atomatskim prenosno okretnim sistemom.
 • Sve funkcije od automatskog zavarivanja PVC profila do funkcije čišćenja kontrolisane preko kompjutera.
 • Čičšćenje PVC profila na CN 770/20 može se raditi dok traje proces zavarivanja profila na KD658 varilici.
 • Servo kontrolisani prenos ramova sa CK 180 se vrši odgovarajućom brzinom u zavisnosti od veličine rama.
 • Visoka mehanička stabilnost, servo kontrolisanog sistema okretanja profila omogućuje brzo i stabilno pozicioniranje.
 • Pozicioniranje ramova na čistilici od 1 sec do 4 sec u zavisnosti od veličine rama.
 • Korisnički prihvatljiv jedinstveni interfejs koje je razvio inžinjerski tim HAFFNER mašina omogućava lak unos novih profila i korekciju
  istih preko DXF crteža prikazanih na ekranu.
 • Sve poruke o eventualnim greškama vidljive na ekranu.
 • Internet povezivanjem moguće je dijagnostikovati nastale kvarove. Kompletna podrška HAFFNER tima preko internet veze.
 • Moguća instalacija novih profila putem internet veze.
 • Bez ograničenja broja unetih profila za obradu.
 • Mogućnost automatske čuvanje podataka na unutrašnjoj jedinici.
 • Kroz sistem nadzora mogu se pregledati podaci rada na: dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou.
 • Centralni sistem podmazivanja mašine.
  CK 187 Prenosni sto/stanica za hladjenje

 • Prenosna stanica za prenos zavarenih ramova sa potrebnim vremenom za hlađenje zavarenih uglova.
 • Vreme hlađenja zavarenih uglova kontrolisano preko kompjutera.

CK 180 Prenosno okretna stanica

 • Automatski prenos ramova do CNC čistilice sa pozicioniranje ugla za čišćenje.
 • Barcode čitač.
 • Sistem automatskog pritiskanja gume nakon zavarivanja.
Scroll