FT 386 - Mašina za drenažne otvore sa tri motora

Tehničke karakteristike

 • Napajanje: 230 V, 50-60 Hz
 • Izlazna snaga: 1.2 kW
 • Izlazna snaga svakog motora: 0.37 kW
 • Brzina motora: 18.000 rpm
 • Dužina pomaka motora Max.: 50 mm
 • Dubina frezovanja: 25 mm
 • Max.dimenzija profila: 90 mm x 90 mm
 • Radni pritisak: 6-8 bar
 • Potrošnja vazduha: 24 l/min.
 • Visina mašine: 1.260 mm
 • Dužina mašine: 800 mm
 • Širina mašine:760 mm
 • Težina mašine: 102 kg
 • Frezovanje drenažnih i ventilacionih otvora na PVC profilima pod određenim uglom.
 • Dva visoko frekventna motora frezuju PVC profile odredjene dužine frezovanja.
 • Rad motora može biti pojedinačni ili u grupi po dva motora istovremeno.
 • Lako pozicioniranje ugla frezovanja.
 • Mehanički graničnik na svakom motoru za poziciju frezovanja ( 3 pozicije za svaki motor).
 • Dva pneumatska stezača
Scroll