CN 784 - Četvoroglava CNC čistilica

Tehničke karakteristike

 • Napajanje: 400 V, 3 ph, 50-60 Hz
 • Ukupna snaga: 22 kW, 63 A
 • Prečnik testere: Ø 250 mm
 • Max. visina profila: 120 mm
 • Min. visina profila: 30 mm
 • Max. širina profila: 120 mm
 • Max. dimenzija rama za čišćenje: 3.000 x 2.600 mm
 • Min. dimenzija rama za čišćenje: 700 x 450 mm
 • Radni pritisak: 6-8 bar
 • Visina mašine: 2.100 mm
 • Dužina mašine: 5.200 mm
 • Visina mašine: 2.600
 • Težina mašine: 2.750 kg
 • Uvezivanjem sa automatskim prenosnim sistemom sa varilica mogućnost čišćenja četiri ugla istovremeno (2+2)
 • Vrhunski kvalitet čišćenja uz pomoć dvanaest posebno dizajniranih alata.
 • Koristeći četiri noža na svakoj od četiri zasebnih jedinica (dva za bele prof. dva za laminirane prof.) omogućuje visko kvalitetno čišćenje profila.
 • Preko upravljačke jedinice moguće je odabrati sve vrste obrada na profilu:profili sa ili bez dihtung gume,laminiran ili u beloj boji.
 • Industrijski računar visokih preformansi sa ugradjenim Windows operativnim sistemom sa nesmetanim radom od 0°C do – 55°C.
 • Korisnički prihvatljiv jedinstveni interfejs koje je razvio inžinjerski tim HAFFNER mašina omogućava lak unos novih profila i korekciju
  istih preko DXF crteža prikazanih na ekranu.
 • Sve poruke o eventualnim greškama vidljive na ekranu.
 • Internet povezivanjem moguće je dijagnostikovati nastale kvarove. Kompletna podrška HAFFNER tima preko internet veze.
 • Moguća instalacija novih profila putem internet veze.
 • Prenos podataka moguć preko internet veze ili USB interfejsa.
 • Bez ograničenja broja unetih profila za obradu.
 • Mogućnost automatske čuvanje podataka na unutrašnjoj jedinici.
 • Kroz sistem nadzora mogu se pregledati podaci rada na: dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou.
 • Centralni sistem podmazivanja mašine.
Scroll