CN 782 - Čistilice

Tehničke karakteristike

 • Napajanje: 400 V, 3 ph, 50-60 Hz
 • Ukupna snaga: 10 kW, 32 A
 • Prečnik testere: Ø 250 mm
 • Max. visina profila: 120 mm
 • Min. visina profila: 30 mm
 • Max. visina profila: 120 mm
 • Min. širina profila: 30 mm
 • Max. dimenzija rama za čišćenje: 2.800 x 2.800 mm
 • Min. dimenzija rama za čišćenje: 500 x 500 mm
 • Radni pritisak: 6-8 bar
 • Potrošnja vazduha: 180 l/min.
 • Visina mašine: 2.350 mm
 • Dužina mašine: 6.770 mm
 • Širina mašine: 2.540 mm
 • Težina mašine: 2.250 kg
 • Jedinstveni dizajn i čvrsta konstrukcija omogućavaju istvremeno čišćenje dva ugla.
 • Vrhunski kvalitet čišćenja pomocu dvanaest posebno dizajniranih alata za obradu profila.
 • Koristeći četiri noža (dav za bele prof. dva za laminirane prof.) omogućuje visoko kvalitetno čišćenje profila.
 • Preko upravljačke jedinice moguće je odabrati sve vrste obrada na profilu: profili sa ili bez dihtung gume, laminiran ili u beloj boji.
 • Laka promena pozicije upravljačke jedinice.
 • Industrijski računar visokih preformansi sa ugrađenim Windows operativnim sistemom sa nesmetanim radom od 0°C do – 55°C.
 • Korisnički prihvatljiv jedinstveni interfejs koje je razvio inžinjerski tim HAFFNER mašina omogućava lak unos novih profila i korekciju
  istih preko DXF crteža prikazanih na ekranu.
 • Sve poruke o eventualnim greškama vidljive na ekranu.
 • Internet povezivanjem moguće je dijagnostikovati nastale kvarove. Kompletna podrška HAFFNER tima preko internet veze.
 • Moguća instalacija novih profila putem internet veze.
 • Prenos podataka moguć preko internet veze ili USB interfejsa.
 • Bez ograničenja broja unetih profila za obradu.
 • Mogućnost automatske čuvanje podataka na unutrašnjoj jedinici.
 • Kroz sistem nadzora mogu se pregledati podaci rada na: dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou.
 • Centralni sistem podmazivanja mašine.
Scroll