CN 772 - CNC Čistilica

Tehničke karakteristike

 • Napajanje: 400 V, 3 ph, 50-60 Hz
 • Ukupna snaga: 14 kW, 38 A
 • Prečnik testere: Ø 250 mm
 • Min. dimenzija rama za čišćenje: 420 x 420 mm
 • Max. visina profila: 170 mm
 • Min. visina profilat: 30 mm
 • Max. širina profla: 120 mm
 • Radni pritisak: 6-8 bar
 • Potrošnja vazduha: 100 l/min.
 • Visina mašine: 1.900 mm
 • Dužina mašine: 1.910 mm (2.970 mm sa nosačem profila)
 • Širina mašine: 900 mm (2.390 mm sa nosačem profila)
 • Težina mašine: 740 kg.
 • 4 osne brze servo jedinice omogućavaju brzu precizni obradu profila.
 • Koristeći četiri noža (dav za bele prof. dva za laminirane prof.) omogućuje visko kvalitetno čišćenje profila.
 • Vrhunski rezultat obrade, čišćenja profila preko 7 posebno dizajniranih alata.
 • Preko upravljačke jedinice moguće je odabrati sve vrste obrada na profilu: profili sa ili bez dihtung gume, laminiran ili
  u beloj boji.
 • Laka promena pozicije upravljačke jedinice.
 • Industrijski računar visokih preformansi sa ugrađenim Windows operativnim sistemom.
 • Korisnički prihvatljiv jedinstveni interfejs koji je razvio inžinjerski tim HAFFNER mašina omogućava lak unos novih profila i korekciju profila preko DXF crteža prikazanih na ekranu.
 • Sve poruke o eventualnim greškama prikazani na ekranu.
 • Internet povezivanjem moguće je dijagnostovati nastale kvarove. Kompletna podrška HAFFNER tima preko internet veze.
 • Moguća instalacija novih profila preko internet veze.
 • Prenos podataka moguć preko internet veze ili USB interfejsa.
 • Bez ogranjičenja broja unetih profila za obradu.
 • Mogućnost čuvanja podataka na unutrašnjoj memorijskoj jedinici.
 • Kroz sistem nadzora mogu se pregledati podaci rada na: dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou.
 • Centralni sistem podmazivanja mašine.
Scroll