CN 770/20 - CNC čistilica

Tehničke karakteristike

 • Napajanje: 400 V, 3 ph, 50-60 Hz
 • Ukupna snaga: 7 kW, 18 A
 • Prečnik testere: Ø 250 mm
 • Min. dimenzija rama za čišćenje: 340 x 340 mm
 • Max. visina profila: 150mm
 • Min. visina profila: 40 mm
 • Max. širina profila: 120 mm
 • Radni pritisak: 6-8 bar
 • Potrošnja vazduha: 94 l/min
 • Visina mašine: 1.960 mm
 • Dužina mašine: 1.720 mm (2.780 mm sa nosačem profila)
 • Širina mašine: 750 mm (2.200 mm sa nosačem profila)
 • Težina mašine: 500 kg.
 • 2 osne brze servo jedinice omogućavaju brzu i preciznu obradu na profilu.
 • Koristeći četiri noža (dav za bele prof. dva za laminirane prof.) omogućuje visko kvalitetno čišćenje profila.
 • Vrhunski rezultat obrade, čišćenja profila preko 7 posebno dizajniranih alata.
 • Preko upravljačke jedinice moguće je odabrati sve vrste obrada na profilu: profili sa ili bez dihtung gume, laminiran ili u beloj boji.
 • Laka promena pozicije upravljačke jedinice.
 • Industrijski računar visokih preformansi sa ugrađenim Windows operativnim sistemom sa nesmetanim radom od 0°C do – 55°C.
 • Korisnički prihvatljiv jedinstveni interfejs koje je razvio inžinjerski tim HAFFNER mašina omogućava lak unos novih profila i korekciju istih preko DXF crteža prikazanih na ekranu.
 • Sve poruke o eventualnim greškama vidljive na ekranu.
 • Internet povezivanjem moguće je dijagnostikovati nastale kvarove. Kompletna podrška HAFFNER tima preko internet veze.
 • Moguća instalacija novih profila putem internet veze.
 • Prenos podataka moguć preko internet veze ili USB interfejsa.
 • Bez ograničenja broja unetih profila za obradu.
 • Mogućnost automatske čuvanje podataka na unutrašnjoj jedinici.
 • Kroz sistem nadzora mogu se pregledati podaci rada na: dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou.
 • Centralni sistem podmazivanja mašine
Scroll