MAC 140 - Automatska mašina za obradu profila

Tehničke karakteristike

 • Napajanje: 400 V, 3ph, 50-60 Hz
 • Ukupna snaga: 8 kW, 32 A
 • Brzina obrtaja: 5.5 kW, 18.000 rpm
 • Potrošnja vazduha: 80 l/min.
 • Min. visina profila: 30 mm
 • Max. visina profila: 140 mm
 • Max. širina profila: 150 mm
 • Visina mašine: 1.940 mm
 • Dužina mašine: 1.380 + 5.760 mm (sa bočnim nosačima profila)
 • Širina mašine: 1.400 mm
 • Težina mašine: 650 kg
 • Obrade u 3-ose kontrolisane preko računara.
 • Kretanje po 3- ose na profilu za obradu.
 • Fiksni nosač profila.
 • Mogućnost rad ana sa velikom preciznošću na aluminijumskim i PVC profilima (+/- 0,1mm)
 • Fiksiranje profila pomoću dva automatska stezača.
 • Centralni sistem podmazivanja mašine.
Scroll